Stærke forretningsmodeller - deltagere

Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed - hvad synes deltagerne?

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Vi har spurgt to af deltagervirksomhederne om, hvad de har fået ud af at være med i forløbet 'Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed' 

Mia Rasmussen, ejer, Feriepark Langeland: 

"Deltagelse i forløbet har betydet, at jeg i dag, som ønsket, står med en fuldt færdig 5-års visionsplan for Feriepark Langeland. Et opslagsværk som ved dagligt brug sikrer, at jeg forbliver på rette spor og selv opdager små uønskede udsving, inden de vokser sig større. Den sikrer også, at jeg til stadighed er opmærksom på vigtigheden af de underliggende parametre for sikker og professionel forretningsstyring i en turismevirksomhed på de tre søjler: faciliteter, ledelse/personale og marked.

De delopgaver og medfølgende løsningsværktøjer, som vi gennem forløbet er blevet præsenteret for, har jeg gennemarbejdet struktureret punkt for punkt. Arbejdet var ret omfattende, og når man sidder midt i processen med tidskrævende opgaver, kan det være svært at se det færdige produkt i form af en samlet forretningsplan i horisonten. Især arbejdet med identificering af must-win-battles, mængden af dem og vigtigheden af, at de ligger fordelt ligeligt på de tre søjler: faciliteter, ledelse/personale og marked samt detaljegraden, hvortil de skulle nedbrydes og beskrives i delelementer, var en kæmpe opgave. Efter at have kæmpet mig igennem kom der, ligesom med alle andre emner, en slags aha-oplevelse frem. Pludselig kunne jeg se formålet med alle de timer, jeg havde brugt på at sætte opgaver i skemaer og bryde dem ned i actionplaner tilkoblet deadlines.

Udsagnet ”at drive forretning med rettidig omhu” har jeg forstået vigtigheden af. Tidligere har jeg flere gange slukket ildebrande på bagkant, er kommet bagud med planlægning, har ikke fået givet nok opmærksomhed på personalepleje eller er endt i spontane markedsføringsindsatser baseret på mavefornemmelse i stedet for reelle fakta.

Der er nu kommet en helt anden ro i maven omkring helheden i virksomheden. Den udarbejdede vision er et uvurderligt arbejdsredskab for mig til brug i fremtiden. Den er lavet i et format, hvor den hvert år revideres i skabelonen, gennemførte MWB fjernes fra listen og nye føres på sammen med et nyt år. Den er således en rullende og altid aktuel 5 års plan – mit vigtigste dokument.

På baggrund af egne erfaringer og mit udbytte af forløbet, har jeg anbefalet flere kollegaer at ansøge om deltagelse næste gang muligheden byder sig. Jeg føler mig selv utrolig heldig over at have fået muligheden her i testforløbet. Jeg ved, hvilken forskel det kommer til at gøre for mig selv og min virksomhed i fremtiden. Ikke kun for investeringer, som størstedelen af os deltagere fra start fokuserede på. Det kommer til at betyde en kæmpe forskel for mig som leder, mine ansatte, vores evne til at holde vækstmomentum baseret på specifikke tilpassede KPIér og gæsternes oplevelse af Feriepark Langeland som professionel dedikeret turistaktør lige fra de finder os første gang, og gennem hele gæsterejsen, der følger frem til efter endt ophold."  

Sofie & Brian Midtgaard Skov, ejere, Hvalpsund Familie Camping: 

"Det har været en kæmpe oplevelse at deltage i projektet "Stærke forretningsmodeller og finansieringsparathed".  Her et halvt år efter, står vi med en detaljeret 5-årig forretningsplan. En plan, som er blevet et rigtig vigtigt arbejdsredskab for os. Vi ved i hvilken retning vi skal og kender målet. Vi har udarbejdet en detaljeret handleplan med alle vores "must-win-battles" og ved nu, i prioriteret rækkefølge, hvilke opgaver, der venter os. Vi ved, hvornår opgaverne skal udføres, hvad målet med opgaven er, hvad vi skal bruge af hjælp og har et budget på opgaverne. 

De værktøjer, som er blevet anvendt og de modeller, der er blevet brugt, har været lige til at gå til. Vi blev motiveret af at arbejde så struktureret med vores campingplads og visionsplanen. Med 'Turisme-huset', og modellerne har vi oplevet kontinuitet og sidst, men ikke mindst har vi hele tiden kunne se en mening med det, vi skulle, og hvor vi var på vej hen.

Vi oplever, at der har været en perfekt fordeling mellem individuelt møde, teams og fællesmøder. Vi synes, det var fedt, at vi begyndte med et langt individuelt møde, hvor vi lærte hinanden at kende. Det har været dejligt at møde søde og dygtige kolleger. Måske kunne vi godt have brugt lidt mere tid sammen til sparring og snak. 

Vores projektdeltagelse har allerede medført nye investeringer på Hvalpsund Familie Camping. Vi har med forretningsplanen under armen været i banken og fremvist vores 5-årige plan. Med udgangspunkt i forretningsplanen, har vi præsenteret vores gennemarbejdet materiale med henblik på at opnå medfinansiering til nogle af vores største "must-win-battles": Etablering af fire helårsisolerede luksus hytter og køb af de to nærliggende fiskesøer. Vi blev mødt med anerkendelse og en positiv tilgang til vores planer samt en stor begejstring i forhold til vores materiale. 

At gå i banken for at søge om hjælp til finansiering føltes rigtig godt. Vi havde ro i maven, vi vidste, hvad vores plan var, og hvad vi gerne ville have ud af mødet. Vi fik et rigtig flot tilbud om finansiering. Vi tror på, at vi med vores 5-årige visionsplan har bevist, at vi har styr på tingene og har et klart mål med Hvalpsund Familie Camping.

Vi kan kun anbefale dette forløb - det har været fantastisk. Vi har fået så meget ud af at deltage. Vi står med en forretningsplan og et fantastisk arbejdsredskab. Med kun to års erfaring føler vi også, at vi har fået et skulderklap og en tro på, at vi er godt på vej."   

 

Læs mere om 'Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed' her

Peter Møller Laursen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

pml@kystognaturturisme.dk