Destination Nordvestkysten

Tech:Match

Foto: Flying Octover, Destination Nordvestkysten

Partnerskaber om tech transfer i turismen

Dansk turisme halter bagud i forhold til andre brancher, når det gælder brugen af nye teknologier, ligesom turismebranchen også i mindre grad end flere andre har adapteret nye, teknologiske løsninger.

Dette gælder også for kyst- og naturturismen i Danmark, der som det største forretningsområde inden for dansk turisme (45,1 mio. overnatninger i 2022) udgør en væsentlig faktor for vækst og udvikling i hele Danmark.

Hvorfor teknologipartnerskaber?

Den manglende teknologiske omstilling hos etablerede turismevirksomheder betyder også, at dansk turismes konkurrencekraft er svækket. Det betyder både et mindre produktivt turismeerhverv med risiko for både indtjeningstab og tabte forretningspotentialer for de enkelte virksomheder, men også et mindre sikkert fundament for fremtidens turismeerhverv i Danmark.

Derfor arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme i projektet Tech:Match for at etablere partnerskaber mellem turismebranchen og tredjeparts-teknologileverandører med fokus på at udvikle nye, teknologiske løsninger samt på at tilpasse og implementere eksisterende teknologier fra andre brancher i den fremtidige kyst- og naturturisme i Danmark.

Inspirationen kommer fra brancher udefra, hvor flere med større succes har overført og implementeret nye teknologier. Derfor sigter projektet Tech:Match efter at identificere og facilitere match mellem etablerede turismevirksomheder på den ene side og teknologivirksomheder, der ikke nødvendigvis tidligere har beskæftiget sig med turismen, på den anden side.  

Indledningsvist fokuserer projektet på turismeerhverv inden for attraktioner og overnatningssteder, med sigtet er, at det teknologiske partnerskabskoncept udrulles til også andre erhverv og områder inden for kyst- og naturturismen i Danmark.

Hvad går Tech:Match ud på?

Der oprettes en række virksomhedsforløb på baggrund af match-processen mellem turismevirksomheder og teknologileverandører.

Matchet har afsæt i en konkret problemstilling hos turismevirksomheden, og hvor der er et match til leverandørens kompetencer. Samtidigt oprettes også et Advisory Board blandt etablerede turismevirksomheder, som har erfaring med og appetit på at inddrage nye teknologier i egen virksomhed.

Der vil i løbet af projektet blive inviteret til en række challenges og calls, som man i de respektive partnerskaber vil arbejde i fælles front for at gennemføre.

Hvem står bag Tech:Match?

Dansk Kyst- og Naturturisme står bag projektet Tech:Match som en del af eksekvering af handlingsplanen FREMSYN UDSYN HENSYN, der netop har fokus på at sikre et produktivt og konkurrencedygtigt turismeerhverv – bl.a. ved at sikre at etablerede virksomheder opnår den bedst mulige konkurrenceevne i et marked under hastig forandring – og det er her, at nye teknologiske muligheder fra brancher udefra kan være en nødvendig løftestang.

Projektet eksekveres i tæt samarbejde med konsulenthusene Seismonaut, Mentoring+ og Fundingbox.  Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Vores matchforløb 

I vores aktuelle forløb matcher vi udvalgte tech-leverandører med stærke turismevirksomheder med det formål at sætte nye teknologier i spil i turismen. Læs mere om de challenges, vi arbejder med her

 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Peter Møller Laursen

Seniorkonsulent

pml@kystognaturturisme.dk