Testpiloter afprøver bæredygtige løsninger

Bæredygtige feriehuse - potentialeanalyse

1.2.2023
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Potentialer og perspektiver på at anvende data fra feriehusene

Analysen skitserer forskellige potentialer og perspektiver på at anvende data fra feriehusene – baseret på de eksisterende data som der har været umiddelbart tilgængelige. Ligesom der er anvendt et bredt spænd af data og dette giver dog også usikkerheder, så rapporten skal mere ses som en trend indikator en faktuel måling.  

Målet var således en analyse, der baseret på data fra husene i dag, beskriver mulige business cases og serviceforbedringer der kan implementeres i værdikæden omkring feriehusene. Fokus har derfor været på at synliggøre de potentialer der er for bæredygtig udvikling.

Rapporten er udgivet af Dansk Kyst- og Naturturisme og udarbejdet i samarbejde med IOT4All og Efficiens.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk