Løvtag

Bæredygtighed til hverdag og på ferien

21.4.2021
Foto: Søren Larsen

Rapporten undersøger forbrugernes syn på bæredygtighed og grøn omstilling. Her er fokus på danske og tyske forbrugeres mening om og efterspørgsel efter bl.a. grønne overnatningssteder, når de vælger ferie. 

Denne rapport undersøger, hvilke ferietendenser der er midt i den nuværende coronapandemi. Dette for at opnå en forståelse for, hvilke bæredygtige elementer der efterspørges - og hvorfor. Målgruppen for undersøgelsen er den danske og tyske forbruger. 

Rapporten er en del af projekt ’Bæredygtig Kapacitet’, der har fokus på at arbejde med en grøn omstilling af de markedsmodne kerneprodukter inden for kyst- og naturturismen – feriehuse og campingpladser – for derved at fremtidssikre udbuddet af markedsrelevante og bæredygtige overnatningsprodukter. Det skal bidrage til at styrke den strategiske konkurrencekraft for dansk kyst- og naturturisme. 

Om rapporten 

  • Dansk Kyst- og Naturturisme har udgivet rapporten 'Bæredygtighed til hverdag og på ferien. Danske og tyske forbrugeres syn på grøn omstilling'. 
  • Rapporten er udarbejdet af Kvistgaard + Hird, Silverbullet Research og Firstmove på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Rapporten er baseret på desk research, to panelundersøgelser blandt et repræsentativt udsnit af hhv. 1000 danskere og tyskere, dybdeinterviews samt fremtidsstudier 
  • Rapporten er udarbejdet som del af projektet ’Bæredygtig Kapacitet’ og udgør den første af tre hovedaktiviteter i projektet, hvor næste aktivitet har fokus på test af nye/eksisterende teknologier, der kan bidrage til mere klimavenlige overnatningsprodukter med fokus på feriehuse og campingpladser.

 

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk