Hanstholm

Dansk image- og potentialeanalyse 2021

21.5.2021
Foto: Mette Johnsen

Den danske Image og potentialeanalyse er en årlig undersøgelse af danskernes ferieadfærd i det forgangne år, ferieplanerne for det kommende år og betydningen af bæredygtighed i forbindelse med fremtidig rejseadfærd.

Rapporten anskuer danskernes ferieadfærd og holdninger bredt og afdækker vigtige tematikker for turismen.

I år er der desuden stillet en række spørgsmål om danskernes ferieadfærd og -aktivitet ift. corona-pandemien. 

Konkret er resultaterne opdelt i fem kapitler og afdækker følgende:
 

 • Ferieadfærd i 2020: feriedestinationer, ferieformer, inspirationssøgning, antal ferier, rejsemotiver, overnatningsformer mv.
   
 • Ferieplaner for 2021 - under påvirkning af COVID 19 pandemien, herunder: feriedestinationer mv.
   
 • Kendskab og attraktivitet: Kendskab til udvalgte lande i Nordeuropa og opfattelsen af landene som attraktive feriedestinationer.
   
 • Bæredygtig rejseadfærd: Miljøhensyn på ferien, rejsemotiver knyttet til bæredygtighed mv.
   
 • Corona-pandemiens betydning: Tryghed, rejselyst, scenarier mv.

Rapporten er baseret på analyser af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 år og derover.

Samlet har 1.532 danskere svaret på undersøgelsen.

Dataindsamlingen er foretaget fra d. 19. - 30. marts 2021 og altså under corona pandemien og samtidigt med udmeldingerne om de gradvise genåbningsplaner. Indsamling af data og udarbejdelse af rapport er gennemført af analyseinstituttet Epinion på vegne af VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Det er sjette gang, at analysen gennemføres.
 

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk