Image- og potentialeanalyse 2024

Dansk Image- og potentialeanalyse 2024

27.6.2024
Foto: Flying October, Destination Nordvestkysten

Image- og potentialeanalyse for marked Danmark 2024 undersøger danskernes ferieadfærd og ferieforventninger  

Den danske Image-og potentialeanalyse er en årlig undersøgelse af danskernes ferieadfærd i det forgangne år, ferieplaner for det kommende år og betydningen af aktuelle forhold og deres forbindelse med rejseadfærd. Igen i år er der specifikt spurgt ind til blandt andet bæredygtighed, og som noget nyt også til betydningen af ekstremt vejr for rejsevalg og vigtigheden af forskellige oplevelser og attraktioner.

Rapporten udgives af Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.

I analysen er ‘en ferie’ defineret som en ferierejse med minimum én overnatning og kan bestå af betalt eller privat indkvartering.

Det er niende gang, at analysen gennemføres.

Data er indsamlet blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 år og derover. Samlet har 1.548 danskere deltaget i undersøgelsen. Dataindsamlingen er foretaget fra d. 26. marts –12. april 2024.

Indsamling af data og udarbejdelse af rapport er gennemført af analyseinstituttet Epinion på vegne af VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme,. 

Sisse Wildt
Vil du vide mere?

Kommunikations- og administrationschef

swi@kystognaturturisme.dk