Danske turisters adfærd - højsæson 2020

Analyse af danske turisters adfærd og præferencer i højsæsonen 2020

1.10.2020
Foto: Tine Uffelmann/VisitNordsjælland

Denne rapport har fokus på danskernes ferieadfærd og feriepræferencer i højsæsonen 2020 og på, hvordan Covid19-pandemien har påvirket ferieadfærden og rejsemotiverne i lyset af Covid19.

Sommeren 2020 har pga. COVID-19 været en noget anderledes sommer. Danskerne har i høj grad holdt deres ferie i Danmark, og de danske turismeaktører har skulle agere i forhold til danskernes ændrede forbrug af oplevelser og ændrede adfærd på en række områder.

Rapporten er udgivet af VisitDenmark, Danske Destinationer og Dansk Kyst- og Naturturisme i oktober 2020.

Formålet har været at kortlægge ferieadfærden og feriepræferencer blandt danskerne i højsæsonen 2020.

Analysen er foretaget af Epinion og er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 3.011 danskere foretaget i højsæsonen 2020.

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk