Højer slusen

Det rekreative potentiale i klimatilpasning af kysterne

10/22/2020

Inspiration til hvordan samtænkning af klimatilpasning af kysterne med en rekreativ infrastruktur kan understøtte bæredygtig turismeudvikling.