Højer slusen

Det rekreative potentiale i klimatilpasning af kysterne

22.10.2020
Foto: Ulrik Pedersen

Inspiration til hvordan samtænkning af klimatilpasning af kysterne med en rekreativ infrastruktur kan understøtte bæredygtig turismeudvikling.

Dansk Kyst- og Naturturisme ønsker med dette katalog at belyse potentialerne ved at indtænke klimatilpasning af kysterne som en rekreativ ressource. Dels ved at skabe overblik over de tekniske løsninger. Dels ved at vise, hvordan der kan arbejdes med rekreative værdier i denne sammenhæng.

Med udgangspunkt i danske og internationale cases bidrager kataloget med inspiration til, hvordan samtænkning af de to kan gribes an og understøtte udviklingen af de landskabelige værdier, den totale turismeoplevelse og bæredygtig lokal udvikling i form af stedbundne arbejdspladser og levedygtige helårssamfund, der er til gavn og glæde for borgere, besøgende, erhverv og naturen.

Maria Aaen
Vil du vide mere?

Projektchef

maa@kystognaturturisme.dk