Tilsvilde

Feriehusanalyse 2018

2/1/2018

Analysen kortlægger danske feriehusejeres brug og udlejning af eget feriehus samt deres forbrug i lokalområdet. I rapporten beregnes desuden den estimerede økonomiske effekt ved en meranvendelse af feriehusene fra feriehusejerne.

Rapporten er baseret på svar fra 3.617 feriehusejere, der alle har udfyldt et spørgeskema om deres brug af feriehuset. Disse er fordelt over de fire destinationer, og resultaterne er gennemgående i rapporten vist særskilt for destinationer – i det omfang der er væsentlige forskelle imellem dem.

Download pdf

Feriehusanalyse 2018

pdf / 5.78 MB

Henriette Mølgaard Hansen
Vil du vide mere?

Senioranalytiker/Udviklingskonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 28 59 39 37