Tilsvilde

Feriehusanalyse 2018

1.2.2018
Foto: Mette Johnsen

Viden om danske feriehusejeres brug og udlejning af eget feriehus

Analysen kortlægger danske feriehusejeres brug og udlejning af eget feriehus samt deres forbrug i lokalområdet. I rapporten beregnes desuden den estimerede økonomiske effekt ved en meranvendelse af feriehusene fra feriehusejerne.

Rapporten er baseret på svar fra 3.617 feriehusejere, der alle har udfyldt et spørgeskema om deres brug af feriehuset. Disse er fordelt over de fire destinationer, og resultaterne er gennemgående i rapporten vist særskilt for destinationer – i det omfang der er væsentlige forskelle imellem dem.

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk