Nationalpark Mols Bjerge

Forretningsklynger i Nationalpark Mols Bjerge

30.11.2018
Foto: Nationalpark Mols Bjerge

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet 'Et outdoor-center i dansk perspektiv' med afsæt i Nationalpark Mols Bjerge.

Formålet med projektet bag rapporten har været at udvikle og synliggøre outdoor-aktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge. Rapporten samler op på metoder og erfaringer og præsenterer et forretningskoncept samt en femårig plan for udviklingen af et outdoor-center i Nationalpark Mols Bjerge.

Dertil skal rapporten også ses som slutproduktet på en proces, der har spændt fra februar 2018 til november 2018 med fokus på at opsamle og dokumenterer en anbefaling til videre arbejde. 

Rapporten er tillblevet i samarbejde mellem Nationalpark Mols Bjerge, Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Dansk Kyst- og Naturturisme og ORANGE elevator.

Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk