Rapport_Feriehus i nye rammer

Feriehus i nye rammer

11/1/2017
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Forretningsmodeller for etablering af ny og markedsrelevant overnatningskapacitet i kyst- og naturturismen.

Rapporten præsenterer otte scenarier for, hvordan campingpladser og lystbådehavne kan etablere rentabel og markedsrelevant overnatningskapacitet. Analysen indeholder desuden en kortlægning af reguleringsmæssige, økonomiske og markedsmæssige forhold.

Feasibilityanalysen har haft som mål at undersøge forretningspotentialet ift. at etablere ny overnatningskapacitet på hhv. campingpladser og i lystbådehavne.