Dansk Kyst- og Naturturisme
Bornholm

Forretningsudvikling og værdikæder for outdoor-turisme

6/26/2018

Dette Best Practice-katalog er udarbejdet i regi af det dansk-tyske projekt REACT.

Rapporten samler værktøjer, metoder og cases fra arbejdet med forretningsudvikling og værdikæder inden for outdoor- og SIT-turisme (Special Interest Tourism).

Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 22 73 49 34