Badeferie ved Søndervig

Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2019-2021

2.4.2019
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Stærke destinationer i 2025.

Dansk Kyst- og Naturturisme har udarbejdet en handlingsplan, der sætter retning for udviklingen af kyst- og naturturismen i Danmark fra 2019-2021.  

Handlingsplanen tager afsæt i en ambition om, at der i 2025 er skabt et større antal stærke, helstøbte destinationer med en stærk kritisk masse, et bredt udbud af overnatningstilbud og oplevelser, der kan konkurrere internationalt.

Ambitionen underbygges af fem bæredygtige udviklingsprincipper på det strategiske niveau, der sætter retningen for den måde handlingsplanens indsatsområder eksekveres.

Formålet med handlingsplanen er todelt:

1. At opnå fælles retning for indsatserne i udviklingsarbejdet for alle aktører, der beskæftiger sig med udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark. Kun med en skarp, fælles prioritering af de rette indsatser, kan vækstambitionerne for turismen i Danmark indfries. 

2. At beskrive de konkrete indsatser, som vi i samarbejde med øvrige aktører vil gennemføre i 2019-2021. 

Jens Hausted
Vil du vide mere?

Direktør/CEO

jha@kystognaturturisme.dk