Hvidbog

Hvidbog: Omdannelse af campingarealer

6/1/2020

Hvidbogen giver en generel indføring i og præsentation af de muligheder og centrale forhold, der typisk er forbundet med at omdanne campingarealer til hotel via hel eller delvis omdannelse.