Hvidbog

Hvidbog: Omdannelse af campingarealer

1.6.2020
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Hvidbogen giver en generel indføring i og præsentation af de muligheder og centrale forhold, der typisk er forbundet med at omdanne campingarealer til hotel via hel eller delvis omdannelse. 

Fokus på markedsrelevant overnatningskapacitet er et afgørende element i at sikre en bæredygtig udvikling af kyst- og naturturismen.

Denne udvikling sker i krydsfeltet mellem behovet for at skabe en rentabel økonomisk forretning og behovet for at sikre, at udviklingen ikke sker på bekostning af naturen.

Som en del af projektet "Feriehus i Nye Rammer" har Dansk Kyst- og Naturturisme undersøgt, hvordan camping kan udvikles til at tilbyde nye typer overnatningsprodukter. Hvis sådan en udvikling udelukkende skal ske inden for rammerne af campingreglementet, er der en række begrænsninger ift. størrelse, antal, udformning af enhederne og frem for alt ejerskab. Derfor har vi med denne hvidbog ønsket at se nærmere på andre mulige rammer.

Hvidbogen præsenterer således en model, hvor campingpladsen skifter status fra camping til hotel via hel eller delvis omdannelse. 

En omdannelse fra camping til hotel er tæt knyttet til planlovgivning, sommerhusloven samt den øvrige arealreguleringslovgivning, hvorfor denne del vægtes højt i hvidbogen.

Hvidbogen henvender sig både til campingerhvervet, udviklere, investorer, offentlige myndigheder og turismefremmesystemet.

 

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk