Autocamper på lystbådehavn

Idékatalog - Autocampere på lystbådehavne

25.10.2022
Foto: Hasløv og Kjærsgaard Arkitekter

Idékatalog til etablering og drift af pladser til autocampere i havnemiljøer

Flere og flere lystbådehavne oplever en efterspørgsel efter autocamper-parkering på havnearealer. I særdeleshed i løbet af sommeren, men også resten af året. Efterspørgslen er stigende, og er samtidig udtryk for en stigende interesse fra autocamper-turister fra ind- og udland ift. at parkere by- og kystnært.

Pladser til autocampere kan være en relevant måde for lystbådehavne at tiltrække nye gæster/brugere. Dels fordi autocamper-turisternes behov for servicefaciliteter på mange måder er overensstemmende med lystsejlernes behov, men også fordi uudnyttede arealer på lystbådehavnene kan aktiveres uden det kræver større fysiske indgreb.

Idékataloget skal ses som et videns- og inspirationskatalog målrettet kommuner, private aktører og andre, der enten arbejder med eller overvejer at udvikle autocamper-turisme på deres lystbådehavn.

Første del omfatter de generelle forhold ved autocampernes anvendelse af lystbådehavnene med beskrivelse af samspillet mellem lystbådehavne og autocampere med udgangspunkt i årshjulet på en lystbådehavn, samt hvordan man kan udvikle pladser til autocampere. Første omfatter derudover en beskrivelse af markedspotentialer, reguleringsmæssige forhold, samt nogle af de typologier, der præger de danske lystbådehavne i kyst- og naturturismen.

Del to omfatter en analyse af de konkrete erfaringer med autocampere på fire eksempelhavne. Eksempelhavnene tager afsæt i Sydsjælland, Lolland og Falster og illustrerer nogle af de generelle erfaringer og muligheder, som autocampere udgør for lystbådehavne i Danmark. Analysen af hver af de fire eksempelhavne danner grundlag for individuelle forslag, der kan forbedre modtagelsen af og ophold for autocampere på havnene.

Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk