Rapport_Dansk image- og potentialeanalyse 2018

Dansk image- og potentialeanalyse 2018

5/23/2018
Foto: Niclas Jessen

Måling fra 2018 på danskernes opfattelse af danske og udenlandske feriedestinationer.

Rapporten viser danskernes ferieadfærd, kendskab og opfattelse af danske og udenlandske feriedestinationer .I 2018 var det tredje gang, der er gennemført en image- og potentialeanalyse på marked Danmark. Første gang var i 2016.