Hornbæk

Dansk image- og potentialeanalyse 2020

13.7.2020
Foto: ©Tine Uffelmann_VisitNordsjælland

Rapporten sætter fokus danskernes ferieadfærd, kendskab og opfattelse af både danske og udenlandske feriedestinationer. Dertil indeholder rapporten også et fokus på 'bæredygtighed' som parameter og hvordan det påvirker danskernes ferieadfærd nu og i fremtiden.  

Analysen omfatter den danske befolkning i aldersgrupppen 18+ og resultaterne i 2020 er baseret på 1502 interviews. Fokus er i undersøgelsen på: 

  • Ferieadfærd i 2019, herunder feriedestinationer, ferieformer, transport til og på destinationen, inspirationssøgning, rejsemotiver mv. 
  • Ferieplaner for 2020 - under påvirkning af COVID 19-pandemien, herunder feriedestinationer, bookingadfærd mv
  • Kendskab og attraktivitet, herunder kendskab til udvalgte lande i Nordeuropa og opfattelsen af disse som attraktive feriedestinationer
  • Bæredygtig rejseeadfærd, herunder miljøhensyn på ferien, rejsemotiver ift bæredygtighed mv.

Indsamling af data er gennemført af analyseinstituttet Epinion på vegne af VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme. Det er femte gang en sådan analyse gennemføres.