Hornbæk

Dansk image- og potentialeanalyse 2020

7/13/2020

Analysen omfatter den danske befolkning i aldersgrupppen 18+ og resultaterne i 2020 er baseret på 1502 interviews. Fokus er i undersøgelsen på: 

  • Ferieadfærd i 2019, herunder feriedestinationer, ferieformer, transport til og på destinationen, inspirationssøgning, rejsemotiver mv. 
  • Ferieplaner for 2020 - under påvirkning af COVID 19-pandemien, herunder feriedestinationer, bookingadfærd mv
  • Kendskab og attraktivitet, herunder kendskab til udvalgte lande i Nordeuropa og opfattelsen af disse som attraktive feriedestinationer
  • Bæredygtig rejseeadfærd, herunder miljøhensyn på ferien, rejsemotiver ift bæredygtighed mv.

Indsamling af data er gennemført af analyseinstituttet Epinion på vegne af VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme. Det er femte gang en sådan analyse gennemføres.

Download pdf

Dansk image- og potentialeanalyse 2020

pdf / 3.72 MB