Dansk Kyst- og Naturturisme
Hvidbjerg Strand

Kapacitetspotentiale for campingpladser

11/1/2019

Kortlægning af muligheder for etablering af hytter på 10 udvalgte campingpladser i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner.

Med afsæt i 10 udvalgte campingpladser i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner er der gennemført en kortlægning af, hvilke muligheder campingreglementet fra 2019 giver for etablering af hytter sammenlignet med det tidligere campingreglement.

Rapporten er én ud af flere rapporter, der er udarbejdet i vækstprojektet 'Vestkystens Turismevækstklynge' med fokus på kapacitetsudvikling herunder markedsrelevans, rammevilkår og nye udviklingsmuligheder. 

Mette Greisen Damsgaard
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

mgd@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 30 49 33 49