Lyngvig Fyr

Kortlægning og analyse af danske feriehuses tilstand i forhold til bæredygtighed

26.1.2022
Foto: Niclas Jessen

Kortlægning og analyse af den generelle tilstand indenfor bæredygtighed af danske feriehuse. 

Denne rapport rummer en kortlægning og analyse af den generelle tilstand inden for bæredygtighed i danske feriehuse. Det primære fokus i undersøgelsen har været en kortlægning af husenes tilstand ift. energioptimering. 

Feriehuseudlejernes Brancheforening står bag undersøgelsen i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme. Derudover har Destination Nordvestkysten, VisitNordsjælland, Destination Vesterhavet og Visit Lolland-Falster deltaget som partnere i projektet.

Rapporten bygger på en undersøgelse af 235 danske feriehuse i 11 udvalgte kommuner. Feriehusene er undersøgt ved en besigtigelse i januar - juni 2021 samt en tilhørende spørgeskemaundersøgelse blandt de tilhørende feriehusejere. 

Kortlægningen er udført af Dansk Energi Management på vegne af Feriehusudlejernes Brancheforening. 

Kortlægningen er en del af projektet "100% bæredygtigt feriehus", som løber fra medio 2020 - medio 2022, og som er delvist støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Der findes ca. 220.000 feriehuse i Danmark, og skønt kortlægningen kun omfatter en lille del af disse, så belyser rapportens resultater standen i de medvirkende feriehuse. Konklusionerne herfra vil kunne være til gavn for og inspiration til flere udlejere og ejere af feriehuse i hele landet.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk