Store Oekssoe

Kortlægning og analyse af innovative turisme-startups i Danmark

1.4.2020
Foto: Daniel Villadsen

Nye trends udfordrer branchen og giver vækstpotentialer

Turisme bidrager til en væsentlig del af væksten i Danmark, men turismeindustrien er blandt de sektorer, som globalt set påvirkes mest af nye teknologier og trends, hvilket udfordrer branchen. 

Oxford Research har derfor kortlagt økosystemet for turisme startups i Danmark på vegne af Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme. 

 

Formålet er at tilvejebringe et overblik over innovative turisme startups (hvem er de, hvor mange, hvad karakteriserer dem mv. samt analysere økosystemet (svagheder og udfordringer) herunder komme med anbefalinger til, hvordan Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme og andre turisme- og iværksætteraktører, kan være med til at udvikle den fremadrettede indsats for at styrke iværksætteri og  turismeområdet i Danmark. 

Heidi K. Dahl Larsen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef, Hub for Innovation in Tourism

hda@kystognaturturisme.dk