Mand på boardwalk over sø

Længe leve landskabet

23.5.2022
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

En metodehåndbog for strategisk-fysiske udviklingsplaner i natur- og outdoor-områder.

Der er mange interesser og hensyn på spil, når man planlægger for det åbne land. De strategiske greb i den strategisk-fysiske udviklingsplan handler, ud over at navigere imellem mange forskellige interesser, også om at være katalysator for forandring. ”Strategisk” indikerer, at nogle valg og handlinger er vigtigere end andre, og meget af processen handler om at træffe beslutning om, hvilke elementer er de vigtigste i forhold til målet.

Med denne metodehåndbog giver vi et bud på, hvordan planlægningen kan gribes an gennem en grundig involvering, faglige analyser og brugen af udviklingsprincipper for planlægningen. Metoden er fagligt funderet i landskabsplanlægning og integreret i en turismemæssig kontekst med outdoor-brugernes adfærdsmønstre og behov in mente.

Medarbejderfoto_Kirsten
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

kkh@kystognaturturisme.dk