Løvtag

New outsiders: Nye markedstendenser inden for outdoor-turisme

23.5.2022
Foto: Søren Larsen

Rapporten er udarbejdet for at kortlægge markedet og pege på tendenser inden for outdoor-turisme. Den er udarbejdet som led i et accelerationsforløb for turisme-startups med særligt fokus på outdoor.

Oplevelser, der foregår udendørs, er i vækst. Både danske og internationale turister bruger naturen som aldrig før.

Formålet med denne rapport er at give iværksættere inden for outdoor-området et godt redskab til at udvikle deres forretning. Det gør vi ved at samle ny og eksisterende viden om markedet og kunderne og dele inspiration fra nogle af de eksisterende virksomheder på markedet for outdoor. Afslutningsvis præsenterer vi en værktøjskasse med redskaber, som kan bruges til forretningsudvikling af outdoor.

Rapporten er udarbejdet som en del af det nationale projekt Hub for Innovation in Tourism, der arbejder for at styrke iværksætteri samt konkurrence-og innovationskraften i dansk turisme på tværs af storby-, erhvervs- samt kyst- og naturturismen.

Heidi K. Dahl Larsen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef, Hub for Innovation in Tourism

hda@kystognaturturisme.dk