Pause i græsset med udsigt til Stevns Klint

Oplevelser på tværs af natur og kultur

18.4.2024
Foto: Sydsjælland & Møn - Mads Tolstrup

Test af besøgsoplevelsen i Fjordlandet og på Sydsjælland & Møn

Kyst-, outdoor- og naturrelaterede oplevelser udgør i dag en dominerende del af ferieoplevelsen i hele kyst- og naturturismen i Danmark, herunder i Fjordlandet og på Sydsjælland & Møn. Områderne har samtidig en bred pallette af kulturoplevelser,
som besøges af turister, ofte som en del af en natur- og kystoplevelse.

Visit Sydsjælland & Møn, Destination Fjordlandet og Dansk Kyst- og Naturturisme har undersøgt, hvordan interessen for naturoplevelser bedst muligt kan kædes sammen med kulturoplevelser. Målet med undersøgelsen er at give en dybdegående indsigt i, hvordan turister kombinerer natur- med kulturoplevelser og særligt afdække, hvilke forudsætninger, der skal være til stede, for at gæsten vælger at supplere naturoplevelsen med kultur.

Rapporten er udarbejdet af Epinion på vegne af Visit Sydsjælland & Møn, Destination Fjordlandet og Dansk Kyst- og Naturturisme. 

 

Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk