Tisvildeleje

Oplevelsesprofiler for de 20 særlige feriesteder og stærke destinationer i Danmark

1.12.2016
Foto: Klaus Bentzen

Ny og mere detaljeret viden om oplevelsesprofilerne for de 20 særlige feriesteder i kyst- og naturturismen i Danmark

Denne rapport præsenterer hovedresultaterne af et analyseprojekt udført for Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) hen over sommeren 2016.

Formålet med analysen er at nyttiggøre data fra de allerede gennemførte gæstetilfredshedsanalyser i 2013-2015 for at få en mere dybdegående analyse og forståelse af de oplevelsestyper og af den kombination af oplevelsestyper, der indgår i den udviklingsmodel for feriesteder og destinationer, som DKNT har fastlagt i sin strategi- og handlingsplan.

Gennem ny og mere detaljeret viden om oplevelsesprofilerne for de 20 særlige feriesteder i kyst- og naturturismen i Danmark er det hensigten at skabe et styrket grundlag for at udvikle og markedsføre feriestederne og de stærke destinationer, som feriestederne indgår i.

Et stærkere grundlag af fakta og viden kan medvirke til at give en endnu klarere retning. Resultaterne fra gæstetilfredshedsanalyserne er en indikation på feriestedernes ”performance”. Denne performance holdes op mod typiske efterspørgselsmønstre (behov), hvilket leder hen til diskussioner vedrørende strategisk prioritering af markeder/segmenter, oplevelser og udbud. Der inviteres således til en strategisk helhedstænkning, der kan være til inspiration for konkrete beslutninger og eksekvering.

Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut for Dansk Kyst- og Naturturisme i 2016. 

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk