Bornholm

Feasibility-studie: Danmarks Nationale Outdoor-center

1.3.2016
Foto: Niclas Jessen

Rapporten omhandler feasibility-studiet Danmarks Nationale Outdoor-center på Bornholm

Analysen undersøger mulighederne for etablering af et fysisk og netværksbaseret outdoor-center på Bornholm. 
Med udgangspunkt i den stigende interesse for outdoor aktiviteter har det i en årrække været drøftet, om et outdoorcenter, der trækker på de stedbundne kvaliteter, kan udvikles til et nyt stærkt forretningsområde for Bornholm. Studiet er første bidrag i en beslutningsproces om Danmarks Nationale Outdoorcenter.

Studiet indgår i Vækstprojekt Bornholm, som har til formål at styrke outdoor-turismen på Bornholm gennem udvikling af fysiske rammer, infrastruktur, undersøgelser og samarbejder.

 

Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk