MTB på Bornholm

Håndbog i kommerciel udvikling af outdoor-oplevelser

27.4.2020
Foto: Martin Paldan

Baseret på best practice fra udviklingsprojekter i kyst- og naturturismen i hele Danmark

Håndbog i Kommerciel udvikling af Outdoor-oplevelser er udviklet af Dansk Kyst- og Naturturisme. Håndbogen bygger på erfaringer fra en række outdoor-indsatser gennemført af flere aktører.

Foruden håndbogen er der udarbejdet en Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-2022, og begge er led i Den nationale strategi for dansk turisme.

Behovet for en håndbog opstod, da følgegruppen for Handleplanen identificerede flere fælles problemstillinger og udfordringer i arbejdet med outdoor-turismen. Dansk Kyst- og Naturturisme har været en aktiv part i flere projekter over hele landet fra 2016-2019, hvor disse problemstillinger og udfordringer blev adresseret.

Håndbogen samler derfor best practice fra disse projekter og introducerer konkrete metoder og værktøjer, der kan bruges som inspiration til udviklingen af outdoor-turismen.

 

Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk