Camp Møns Klint

Outdoor-turismens aktiviteter og aftryk i naturen

21.3.2023
Foto: LABAN Stories

Kortlægning og test af målemetoder

Når natur- og outdoor-områder skal planlægges, udvikles og vedligeholdes, er det nødvendigt at have viden om de besøgendes antal, aktiviteter og aftryk på naturen.

Denne rapport afdækker, beskriver og giver et overblik over metoder, som kan anvendes til indsamling af data om outdoor-turismens aktiviteter og aftryk i naturen.

Kapitel 2, Målemetoder giver et sådant overblik over i alt 19 typer af målemetoder og deres karakteristik.

Kapitel 3, Muligheder og perspektiver udpeger potentielle indsatsområder, hvor teknologi og samfundsudvikling har åbnet særligt interessante muligheder for at udvikle nye og forbedrede målemetoder og for at inddrage andre typer af data.

Kapitel 4, Beskrivelse af målemetoder indeholder en oversigt og mere fyldestgørende gennemgang og karakteristik af de 19 udvalgte målemetoder.

BILAGET bagerst i rapporten kan læses som en støtte til rapportens beskrivelser og konklusioner. Bilaget beskriver en række tests og eksempler, som blandt andet viser, hvordan kendte målemetoder kan kombineres eller videreudvikles, og hvordan nye metoder kan introduceres.

Medarbejderfoto_Kirsten
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

kkh@kystognaturturisme.dk