Puljer til levende bymidter

For kyst- og naturturismens udvikling er det afgørende, at byerne er attraktive, hvis vi skal udnytte turismens vækstpotentiale. Her kan du få et overblik over puljer, der støtter udviklingen af levende bymidter.

Bolig- og planstyrelsen - Fornyelse af bymidter

Bolig- og Planstyrelsen udbyder 180 mio. kr. til små og mellemstore byer, som ønsker at arbejde aktivt med byfornyelse og placering af velfærdscentre. Puljen udmøntes fra 2021 til 2027 til bymidter i byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.
Læs mere om puljen

Puljen er en del af en politisk aftale, hvor der er afsat mere end 550 mio. kr. til levende bymidter og landdistrikter med stærke lokalsamfund, ligeledes indgår bl.a. en pulje til bedre bredbånd.
Læs mere om aftalen

Realdania - Bymidteindsats

Realdanias bymidteindsats støtter en rækker fysiske projekter, som giver bud på, hvordan livet i bymidterne kan udfolde sig på nye måder. Der udmøntes 50 mio. kr. til realiseringsprojekter og arbejdet med viden og formidling af de levende bymidter. Midlerne er målrettet projekter med strategisk betydning for den lokale bymidtes trivsel - og udmøntes til byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.
Læs mere om puljen

Erhvervsstyrelsen - Levende og bæredygtige bymidter

Erhvervsstyrelsen udmønter 140 mio. kr. til levende og bæredygtige bymidter (byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere) i perioden 2021 til 2027 som en del af EU's Regionalfondsprogram. De 140 mio. kr. er målrettet 1. strategisk planlægning, 2. offentlig-privat bysamarbejde, 3. omstilling af bymidteerhverv og 4. fysisk omstilling, så butikker forbliver åbne, arbejdspladser bliver i byen og kulturlivet gøres attraktivt.
Læs mere om puljen

Erhvervsstyrelsen - Udvikling af turismeområder

Erhvervsstyrelsen udmønter 124 mio. kr. som en del af EU's regionalfondsprogram til projekter, der understøtter en økonomisk, miljømæssigt, socialt og kulturelt bæredygtig vækst i områdets turisme med udgangspunkt i offentlige og private investeringer. Der er med andre ord fokus på at fremme tiltrækning af kommercielle investeringer i strategisk og fysisk udvikling af turismeområder. Der er ikke nogen øvre eller nedre grænse for antallet af indbyggere i turismeområdet. Målgruppen er kommunerne, eventuelt i forening eller i en fondskonstruktion eller et udviklingsselskab.
Læs mere om puljen

 

Læs også mere på KL's hjemmeside - her kan du ligeledes se et webinar, hvor første tre puljer relateret til levende bymidter gennemgås af hhv. Bolig- og planstyrelsen, Realdania og Erhvervsstyrelsen.

Oversigt over puljer til levende bymidter

Foto:Dansk Kyst- og Naturturisme