Hvide Sande

SIT-turisme og værdikæder

16.9.2016
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Værktøjer og cases til udvikling

Denne manual er en samling af metoder og redskaber til at arbejde med forretnings- og produktudvikling inden for SIT-turisme i tæt samarbejde med erhvervet.

Den er udarbejdet til partnerne i Interreg-projektet REACT, men vi håber, at mange kan få glæde af den.

Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk