Aarø

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Aarø

28.6.2023
Foto: Destination Sønderjylland

Vision, tiltagskatalog, potentialer, detailplanlægning og rækkefølgeplaner.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Aarø skal sætte retningen for:

  • En bæredygtig og attraktiv vækst og udvikling af Aarø som helårsturismedestination, der tiltrækker gæster året rundt
  • Hvordan klimaløsninger kan skabe rekreativ og turismemæssig værdi
  • Et fysisk kvalitetsløft af Aarø by og havn inkl. en forbedret rekreativ infrastruktur og grøn mobilitet med henblik på at øge det økonomiske incitament til at investere i Aarø og skabe flere helårsarbejdspladser
  • Udvidet overnatningskapacitet og udvikling af konkrete steder, der har væsentlig værdi og potentiale
  • Samspillet med fastlandet/Aarøsund og de potentialer, der ligger i at styrke sammenhængen

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Aarø er igangsat af Haderslev Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme med bidrag fra LAG Småøerne. Arbejdet med udviklingsplanen har desuden været fulgt af medlemmer fra Aarø Beboerforening, Haderslev Erhvervsråd og Destination Sønderjylland.

Emmely Urth Staghøj
Vil du vide mere?

Projektleder

emu@kystognaturturisme.dk