Udsigt fra Orø kyst

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Orø

12.2.2024
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Strategisk afsæt, udvalgte projekter og tiltag samt fra plan til realisering 

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Orø er en helhedsorienteret plan, der skal bidrage til at sikre et bæredygtigt lokalsamfund og en bæredygtig turismeudvikling på øen.

Planen er skabt i fællesskab med kommune, destination og lokale, og skal sikre, at hverdag og turisme kan gå hånd i hånd på Orø. Derudover skal planen fungere som et redskab og dialogværktøj, der kan sætte en fælles retning og balance for Orøs hverdags-, erhvervs- og ferieliv. 

Den strategisk-fysiske udviklingsplan er igangsat af Dansk Kyst- og Naturturisme og LAG-småøerne, og er udarbejdet i tæt samarbejde med Holbæk Kommune, Destination Sjælland og de to beboerforeninger, Orø Beboerforening og Orø Lokalforum. 

Emmely Urth Staghøj

Udviklingskonsulent

emu@kystognaturturisme.dk