Løkken

Tiltræk investeringer i kyst- og naturturismen

1.5.2019
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

En guide til investeringstiltrækning målrettet den kommunale ledelse - borgmestre, kommunaldirektører, planchefer, m.fl. samt kommunale medarbejdere, der arbejder med at udvikle kyst- og naturturisme og tiltrække investeringer. 

Guiden er udarbejdet som led i et projekt om investeringsfremme på tværs af tre vækstprojekter i Varde og Ringkøbing Skjern kommuner, Hjørring og Jammerbugt kommuner og Syddjurs, Norddjurs og Aarhus Kommuner.

Den giver forslag og gode råd til, hvordan man i kommunerne kan forberede og planlægge for investeringer, og hvordan dialogen med investorerne håndteres og organiseringen i kommunen. Guiden beskriver også Dansk Kyst- og Naturturismes rolle og arbejde med investeringsfremme, og hvordan kommunerne kan samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme.

Guiden er udarbejdet for Dansk Kyst- og Naturturisme af BARK Rådgivning og Lars Bernhard Jørgensen

Claus Hyttel Skrubbeltrang
Vil du vide mere?

Investment Manager

chs@kystognaturturisme.dk