Kuhlungsborn_DE

Destinationsudvikling og turismeinvesteringer

1.5.2016
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Et studie af destinationsudvikling og turismeinvesteringer i otte destinationer i Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern i perioden 2000-2015

Rapporten studerer det overordnede spørgsmål, hvordan forholdet - i et destinationsudviklingsperspektiv - er mellem offentlige og private investeringer i de to tyske delstater, der ligger tættest på Danmark: Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern.

De to delstater tiltrækker hvert år et betragteligt antal tyske gæster gennem destinationer, der i bund og grund har samme forudsætninger som danske destinationer, nemlig det samme kolde klima, lignende kyststrækninger, lignende natur med videre.

Rapportens overordnede udgangspunkt er, at dansk turisme generelt og dansk kystturisme specifikt i mange år har haft en udfordring med at følge med disse to tyske delstater i forhold til destinationsudvikling, produktudvikling og ikke mindst investeringshåndtering. Rapporten søger på denne baggrund at kaste nyt lys over nogle af de bagvedliggende mekanismer i disse to tyske delstater.

Rapporten er udarbejdet af Peter Kvistgaard, Ph.d. og John Hird for Dansk Kyst- og Naturturisme i Maj 2016. 

Claus Hyttel Skrubbeltrang
Vil du vide mere?

Investment Manager

chs@kystognaturturisme.dk