Gå til indhold
Vesterhavet

Udvikling i kystnære områder

12.12.2022
Foto: Thomas Høyrup Christensen

En guide til kapacitetsudvikling i kystnære områder. 

Guiden ”Udvikling i kystnære områder” rummer en række anbefalinger og guidelines til, hvilke forhold der er relevante at arbejde med forud for en egentlig myndighedsproces.

Samtidig giver den en solid indsigt i det danske plansystem, der fastlægger rammerne for byggerier med hierarkisk hensyntagen til statslige interesser, landsplansdirektiver, regionale udviklingsplaner samt sektor-, kommune- og lokalplaner. Strandbeskyttelse, klitfredning, miljøvurdering og borgerdialog kommer guiden også rundt om.

Dansk Kyst- og Naturturisme og Destination Vestehavet står bag guiden, som er udviklet i tæt samarbejde med Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Målet er, at den kan tjene til at lette projektudviklingen i forbindelse med udvikling af ny overnatningskapacitet eller rekreative anlæg i kystnære områder og være til inspiration til andre, der arbejder med disse temaer. 

Medarbejderfoto_Mette Greisen Damsgaard
Vil du vide mere?

Souschef i destinationsudvikling

mgd@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 30 49 33 49

Share your wonders: