site logo
Aborrebjerg på Møn

Udviklingsplan for Sjælland og øerne

8/31/2020

Udviklingsplan for Sjælland og øerne er kommunerne i Region Sjællands fælles plan for en ambitiøs og langsigtet udvikling af turismeerhvervet. Turismen skal være en bæredygtig udviklingsmotor, der kan skabe liv, aktivitet og økonomi i form af øget beskæftigelse og attraktivitet på stedet og derigennem bidrage til levende bymiljøer og lokalsamfund året rundt.

Bag planen står de 17 kommuner i KKR Sjælland, destinationsselskaberne på Sjælland og øerne, Dansk Kyst- og Naturturisme og foreningen Realdania.

Læs udviklingsplanen i fuld længde eller i en kort version herunder:

Download pdf

Udviklingsplan for Sjælland og øerne

pdf / 7.75 MB

Download pdf

Udviklingsplan for Sjælland og øerne - kort fortalt

pdf / 2.16 MB

Analysegrundlag

Analyser af potentialer i det sjællandske turismeprodukt og efterspørgslen fra markedet danner grundlag for udviklingsplanen. Analyserne er udformet med bistand fra analyseinstituttet Wilke og Kvistgaard Evaluering og Analyse.

Download pdf

Kortlægning og analyser af potentialer i turismeudbuddet

En kortlægning og analyse af de stedbundne potentialer i den sjællandske natur og kulturarv samt analyser af udviklingstendenser og værdiskabelse i overnatningskapaciteten og turismeerhvervet.

pdf / 5.89 MB

Download pdf

Kommunesammendrag

Et sammendrag for hver af de 17 kommuner i region Sjælland med en overordnet beskrivelse af turismen i kommunen, grundlæggende fakta og opsummering af, hvad kommunen aktuelt arbejder med af nye tiltag.

pdf / 5.26 MB

Download pdf

Opsamling på styrkepositioner og potentialer

En oversigt over de sjællandske styrkepositioner og potentialer på grundlag af en sammenstilling af kortlægningen og analyser af markedet.

pdf / 6.31 MB

Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Projektchef

cra@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 28 18 10 16