Opalsøen på Bornholm

Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod 2030

1.6.2022
Foto: Stefan Asp

Retningsgivende og helheds- og handlingsorienteret plan for udvikling af turismen på Bornholm frem mod 2030

Udviklingsplanen er udarbejdet ud fra visionen om Bornholm som et helårsbaseret, bæredygtigt og foretrukket rejsemål med høj kvalitet og international gennemslagskraft - et langsigtet mål, som kræver et klart geografisk og strategisk fokus. Der skal på kort sigt sættes ind, hvor den kritiske masse er til stede som grundlag for investeringer. Der skal også sættes ind, hvor der er størst potentiale for at opnå den kritiske masse - kombineret med et langsigtet og fælles arbejde med løbende at udvikle Bornholm som turisme-ø.

Udviklingsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem et bredt felt af øens nøgleaktører: erhvervslivet, foreningslivet, lokale ildsjæle, Bornholms Regionskommune, Naturstyrelsen, Dansk Kyst- og Naturturisme og Destination Bornholm.

Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk