Foto af sommerhuse i Søndervig samt udkig til vesterhavet.

Udviklingsplanlægning i Danmark - Planlægningsrum for bæredygtig stedsudvikling

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Udviklingsplanlægning er udbredt i dansk planlægningspraksis. Men hvordan kan udviklingsplanlægning bruges som et redskab til bæredygtig stedsudvikling? Det skal et nyt forskningsprojekt ved Aalborg Universitet sammen med Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme undersøge.

Hvorfor arbejde med udviklingsplanlægning? 
Udviklingsplanlægning, tidligere kendt som mellemformsplanlægning, er udbredt i dansk planlægningspraksis. Og netop muligheder, udfordringer og erfaringer ved anvendelse af udviklingsplanlægning skal et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet kigge nærmere på. Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme er partnere i projektet.  

Hensigten med projektet er at understøtte udviklingsmedarbejdere og planlæggere i kommuner og destinationsselskaber med at skabe overskuelige planlægningsrum for bæredygtig stedsudvikling, der er både strategiske, borgernære og realiserbare. 
For at imødegå ønsket om en mere balanceret udvikling af landet samt menneskers trivsel i hverdagen, er det nemlig afgørende, at der eksisterer velfungerende byer og lokalsamfund med høj livskvalitet. Derfor er det væsentligt at have fokus på bæredygtig stedsudvikling og de rette ’planlægningsrum’.  

Målet med projektet:
Forskningsprojektets mål er at undersøge vilkårene for, at udviklingsplanlægning: 

  •    Modnes som redskab til bæredygtig stedsudvikling
     
  •    Kobles bedre til lovbundne og øvrige strategier og planer samt bygger bro mellem fagligheder og sektorer
     
  •    Kan bidrage til fællesskaber, samarbejder, skabe en bedre borgerinvolvering, ejerskab og gensidig forpligtelse, samt fastholdelse heraf i eksekveringsfasen og over tid via styrket lokal organisering og stedsledelse 

Projektet samler op på tidligere erfaringer i Danmark og inddrager nyeste viden og forskning af transformation af steder, områder og lokalsamfundsudvikling. Samtidig følger projektet udviklingsplanlægningsprocesser i forbindelse med interaktion og læring om, hvordan viden og erfaring om dette kan kommunikeres. 

Dansk Kyst- og Naturturisme deltager som projektpartner i forskningsprojektet som en del af eksekveringen af handlingsplanen FREMSYN UDSYN HENSYN med ønsket om at udviklingsplanlægning skal fungere som et vigtigt redskab for landets kommuner til en strategisk udvikling af udvalgte feriesteder og destinationer. 

Hvem står bag? 
Forskningsprojektet blev igangsat i august 2023 og forventes at løbe over to år. Bag projektet står Aalborg Universitet, hvor Realdania, Aalborg Universitet og Dansk Kyst- og Naturturisme indgår som projektpartnere.   

Aktuelt 
Resultater og nyheder vil løbende blive opdateret på projektets hjemmeside:  
Læs mere om forskningsprojektet her
 

Maria Aaen
Vil du vide mere?

Projektchef

maa@kystognaturturisme.dk