Dansk Kyst- og Naturturisme
Taasinge

Afdækning af vækstpotentialerne på campingområdet

3/1/2016

Hvordan kan udviklingen af campingpladser accelereres? 

Foranalysen er udarbejdet for at gøre det muligt at accelerere udviklingen af campingpladserne og de muligheder, som kommer med den barslede liberalisering af planloven og regler om strandbeskyttelse, og samtidig gøre udviklingen så kvalificeret som muligt.

Mette Greisen Damsgaard
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

mgd@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 30 49 33 49