Taasinge

Afdækning af vækstpotentialerne på campingområdet

1.3.2016
Foto: Niclas Jessen

Hvordan kan udviklingen af campingpladser accelereres? 

Foranalysen er udarbejdet for at gøre det muligt at accelerere udviklingen af campingpladserne og de muligheder, som kommer med den barslede liberalisering af planloven og regler om strandbeskyttelse, og samtidig gøre udviklingen så kvalificeret som muligt.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk