Taasinge

Afdækning af vækstpotentialerne på campingområdet

3/1/2016

Hvordan kan udviklingen af campingpladser accelereres? 

Foranalysen er udarbejdet for at gøre det muligt at accelerere udviklingen af campingpladserne og de muligheder, som kommer med den barslede liberalisering af planloven og regler om strandbeskyttelse, og samtidig gøre udviklingen så kvalificeret som muligt.

Download pdf

Afdækning af vækstpotentialerne på campingområdet

pdf / 651 kB

Mette Greisen Damsgaard
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

mgd@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 30 49 33 49