Dragefestival på Rømø

Destination:Digital - Hvordan realiseres det?

Foto: Visit Rømø-Tønder

Projektet bygger på erfaringer med Smart City-løsninger, men det er første gang i Danmark, at der arbejdes med den massive dataindsamling i en destinationsgeografi.

Destination:Digital bygger på Smart City-løsninger og erfaringer fra blandt andet projektet Fra Rio til Roskilde. Her gjorde man brug af den indsigt, som dataindsamlingen og afkodningen kunne give, til blandt andet at mobilisere gæsterne rundt på festivalen eller til at skabe mere bæredygtige løsninger for fx ressourceforbrug.

Det er første gang, at dataindsamlingen foregår i en destinationsgeografi – og dermed også i en turismekontekst. Projektet realiseres via nedenstående aktiviteter:

 1. Kortlægning og anvendelse af best practice-datakilder på tværs af partnere
  1. Kortlægning af offentlige, private og halv-offentlige datakilder
  2. Opbygning af dashboard til analyse og fortolkning af datakilder
  3. Behandling af data til understøttelse af marketing
  4. Erhvervs- og forretningsudvikling med fokus på bæredygtighed, adfærdsdesign og nudging
    
 2. Evaluering og erfaringsopsamling med henblik på videreudvikling af forskningsprojekt
  1. Vidensdeling til øvrig branche