MTB-spor

Drift af danske outdoor-faciliteter

15.3.2022
Foto: Lars Møller

En eksempelsamling og analyse af driftsmodeller for danske outdoor-faciliteter

Der har i de seneste mange år været en støt stigende interesse hos den danske befolkning for naturoplevelser og outdoor-aktiviteter. Det er positivt både i forhold til folkesundhed, bosætning, turisme, naturforvaltning og lokal udvikling i mange kommuner. Men udviklingen kræver også flere og mere tidssvarende outdoor-faciliteter, så vi sikrer en bæredygtig udvikling og forvaltning af vores nære natur.

Desværre er det vanskeligt at finde finansiering til anlæg og endnu sværere at finde midler til drift af outdoor-faciliteter i Danmark.

Rapporten undersøger derfor driftsmodellerne for en lang række danske outdoor-faciliter herunder bl.a. MTB-spor, havnebade, shelterpladser, rideruter, servicebygninger og grejtrailere. For hver case undersøges økonomi, motivation, tidsperspektiv, forankring, formål og organisering.

Formålet med rapporten er at bidrage til en bæredygtig udvikling af outdoor-området og inspirere outdoor-aktører; kommunale, frivillige, private og kommercielle, til at samarbejde om en bæredygtig drift af outdoor-faciliteterne.

6 tips når du opretter shelterplads

Tænk drift ind i din shelterplads, før du bygger. Her får du seks gode råd.

Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk