Data kode skaerm
Data kode skaerm analyse

Datarettigheder

Foto:Markus Spiske&Stephen Phillips

Datarettigheder er et emne, der er blevet stadig mere vigtigt i takt med den digitale udvikling. Når man benytter leverandører af digitale tjenesteydelser, akkumuleres en stor mængde data, som har værdi for dig, men som også har værdi for udbyderen. Man må som bruger afgive nogle af disse rettigheder til udbyderen.

Blandt andet derfor ejer tjenester som Mailchimp en del af den data, der vedrører din og dine modtageres aktivitet. Hvis du på et tidspunkt vælger at forlade fællesskabet, beholder tjenesten meget af den akkumulerede viden om dine modtageres adfærd. Det er ofte en afvejning i samarbejdet med store aktører, hvor fordelene og ulemperne ved dataejerskabet skal tages i betragtning.

Dataejerskab drejer sig om graden af det ejerskab, du og din virksomhed har over jeres egen data. Data kan være alt digitalt - fra viden om dine kunder til retten til at bruge et billede på tværs af dine kanaler. Det er i dag et vigtigt parameter, når der skal forhandles med bureauer og leverandører, i hvor høj grad rettighederne til det leverede gives med.  

Som markedsføring foregår på de digitale platforme i dag er dit vigtigste aktiv netop den viden, du har om dine kunder: Hvor dine kunder kommer fra, hvordan bruger de dine kanaler, hvordan finder de dig, og hvor mange kunder har du? Dit vigtigste aktiv i din markedsføring, er den viden, du har om dine kunder - og meget af den ligger lagret digitalt.

Væsentligt i forhandling med leverandører

Umiddelbart er de datarettigheder, du, som modtager af digitale services, skal være opmærksom på at: ingen leverandører fortsætter med at eje dine data eller dine værktøjer efter jeres samarbejde afsluttes.

Det forhold til ejerskab – at du skal eje dine egne rettigheder - gælder for både hjemmesider, tekstforfattere, fotografer og leverandører. Det betyder for dig, som modtager af services fra web-bureauer og digitale tjenester, at du, så vidt det på nogen måde er muligt, skal eje dine egne kanaler.

Du skal have administratoradgang og være den, der låner en adgangskode ud til dine serviceudbydere. Det er dog ikke alle serviceudbydere du kan forhandle helt hårdt med. Der er altid visse rettighedsmæssige kameler at sluge, når man har med store aktører som Mailchimp, Facebook eller Google at gøre. 

Der er desværre talløse eksempler på, at leverandører har ejet administratorrettigheder til eksempelvis hjemmeside eller Facebookannoncer. Og efter endt samarbejde har de beholdt adgangen og rettighederne, så kunden stod tilbage uden hverken data eller mulighed for at rette i hjemmeside.

I et sådant tilfælde vil du miste adgang til essentielle data. Der er de senere år kommet mere fokus på at holde på sine datarettigheder som virksomhed, men det er langt fra alle aftaler, der er gunstige for dig som modtager. Det skal derfor altid være en del af forhandlingerne med leverandører; i hvor stort omfang rettigheder til billeder, tekst, software og andet, tilfalder dig eller dem, når I har overstået samarbejdet.