Ideer
Hvilke ide skal man vælge

Idéudvælgelse

Foto:Pexels&Pexels

Det kan til tider være svært, at finde ud af, hvad man skal gøre, hvis man har mange idéer. Hvis man har rigtig mange idéer, kan det godt betale sig, at sortere i dem på et tideligt stadie. 

Nedenstående model er god til at danne sig et overblik over idéerne, vurdere dem ud fra bestemte kriterier, og placere dem relationelt med hinanden. Derved får man en tydelig visning af hvilke idéer der indeholder mest potentiale, og som man med fordel kan udforske nærmere. 

Ideudvælgelses matrix

Foto:Innovation Lab

Der findes mange muligheder, for at sortere og udvælge idéer. Denne metode er udvalgt, da den på et tidligt stadie kan give et godt overblik. Derudover er den et herligt værktøj, til at diskutere idéerne enkeltvis med sit team eller en kollega.