Tisvilde Hegn

Acceleratorforløb for iværksættere

Foto: Daniel Villadsen

Acceleratorforløb for ambitiøse iværksættere, der vil udvikle nye produkter inden for outdoor-turismen.

Vi udvælger i denne ansøgningsrunde 10 iværksættere, der får mulighed for at udvikle og teste deres innovative løsning, mens de får kompetencer til vækst og skalering undervejs.

Acceleratorforløbet er struktureret som et 4-måneders forløb, hvor målet er at styrke dine kompetencer fra idé til prototype og markedsudvikling. Vi tilrettelægger forløbet med udgangspunkt i din virksomheds individuelle behov og giver dig viden og værktøjer til at skalere din virksomhed effektivt.

Du får adgang til en personlig coach, der følger din udvikling igennem hele forløbet og giver strategisk sparring undervejs. Du får læring om, hvordan du gør din virksomhed klar til vækst og skalering og hjælp til at finde relevante samarbejdspartnere og investorer. I dit individuelle forløb vil du fx komme omkring følgende temaer: 

 • Værditilbud og product/market fit
 • Customer development og validering
 • Lean startup-metoder og iværksætter-mindset
 • Tiltrækning af kapital/investorer

Hver deltagervirksomhed får mulighed for at få dækket op til kr. 100.000 til udgifter i forbindelse med deltagelse i acceleratorforløbet.

Acceleratorforløbet iværksættes i et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme, MeetDenmark og Erhvervshusene. Det medfinansieres af Den Europæiske Socialfond

Hvem kan ansøge?

Acceleratorforløbet er for iværksættere, der har fokus på at bidrage til at skabe grøn og bæredygtig turisme eller udnytter nye digitale muligheder og teknologier.

Det kan både være iværksættere, der nytænker outdoor-oplevelser og dermed styrker oplevelses-udbuddet i dansk turisme, eller iværksættere, der udvikler digitale løsninger til outdoor-branchen, så de kan arbejde smartere og mere økonomisk bæredygtig.

Ansøgere skal have en ambition om at vækste og skalere deres virksomhed og have lyst til lære og eksekvere for at nå dertil. Vi udvælger deltagere til forløbet på baggrund af følgende kriterier:

 • Er idéen innovativ og unik?
  Bidrager den med ny værdi til outdoor-turisme på en eller flere måder?
 • Forretningsmæssigt potentiale
  Er forretningsideen holdbar, skalerbar og er målet klart?
 • Bæredygtighed
  Bidrager forretningsidéen til at skabe bæredygtig turisme eller udnyttes nye digitale muligheder eller teknologi?
 • Teamets/dine kompetencer og erfaring
  Er de, der ansøger og er involveret, de rette til at realisere potentialet? Har de kompetencerne og ressourcerne til at løfte opgaven?

Vigtige datoer

Vores accelerator er for iværksættere, der enten stadig er på idéstadiet, eller hvis virksomheder er stiftet efter den 1. juni 2016. CVR-nummer er altså ikke nødvendigvis et krav.

Ansøgning og udvælgelse

 • 23. juni 2021 – 1. september 2021: Åbent for ansøgninger
 • Medio september 2021: Udvælgelse af virksomheder til deltagelse i pre-accelerator.
 • Ultimo september 2021: Fælles 1-dags workshop for de udvalgte iværksættere i pre-accelerator. Her vil de udvalgte virksomheder indgå i en workshop med henblik på endelig udvælgelse. 
 • Ultimo september 2021: Udvælgelse af 10 virksomheder til acceleratorforløbet. 

Foreløbigt program

 • Primo oktober 2021: Programmet starter, og de 10 individuelle forløb opstartes.
 • Februar 2022: Demo-dag hvor de deltagende iværksættere præsenterer deres forretningsidé for potentielle samarbejdspartnere og investorer.

Mød tidligere deltagere

Sådan ansøger du 

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskema og sende det til Nana Sandberg på mail nsa@kystognaturturisme.dk.

Har du spørgsmål til acceleratorforløbet eller til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Heidi K. Dahl Larsen på mail hda@kystognaturturisme.dk eller mobil 2643 0220.

Ansøgningsfrist er 1. september 2021

Heidi K. Dahl Larsen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef, Hub for Innovation in Tourism

hda@kystognaturturisme.dk