Jystrup

Dansk image- og potentialeanalyse 2022

22.6.2022
Foto: Christoffer Anias Sandager

Den årlige image- og potentialeanalyse for marked Danmark. 

Den danske image- og potentialeanalyse undersøger danskernes ferieadfærd i det forgangne år, ferieplanerne for det kommende år og betydningen af aktuelle forhold og deres indflydelse på rejseplanerne.

Rapporten er baseret på dataindsamling blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 år og derover. I alt har 1.526 danskere svaret på undersøgelsen. Dataindsamlingen er foretaget fra 10. - 18. marts 2022. 

Indsamling af data og udarbejdelse af rapport er gennemført at analyseinstituttet Epinion på vegne af VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme.  

Det er syvende gang, at analysen gennemføres. 

 

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk