Dansk Kyst- og Naturturisme
Hvidbjerg Strand Villaer_Blåvand

Investeringsmodning

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder for at sikre flere investeringer i kyst- og naturturismen og særligt i markedsrelevant overnatningskapacitet i områder med kritisk masse og potentiale for udvikling og vækst.

Investeringer i kyst- og naturturismen er en forudsætning for, at vi kan indfri vækstambitionerne fra Den nationale strategi for dansk turisme, hvor øget vækst i overnatninger, øget indtjening og øget tilfredshed definerer pejlemærkerne for vores ambitioner. Derfor er det nødvendigt, at vores overnatningskapacitet er markedsrelevant - både i skala og med et samlet produkttilbud, der kan indfri turistens forventninger til både kvalitet og oplevelsespalette.

Vi ønsker at indtage en brobyggende rolle i dialogen mellem projektejere (kommuner, private aktører mv.) og de kommercielle aktører for at sikre tiltrækning af nye investorer og operatører samt sikre en professionel håndtering af den videre dialog i projektudviklingen.

Til dette udvikler vi relevante værktøjer til forretningsudvikling og til ground handling samt websitet for Invest in Coastal Tourism in Denmark, der udgør en prospektportefølje målrettet den professionelle investor og operatør. Dertil arbejder vi aktivt sammen med Vækstfonden for at realisere  udviklingsfonden Dansk Turismekapital - et nyt finansieringsinstrument, der skal lette adgangen til kapital i dansk turisme.

Overordnet set er vores formål at professionalisere og styrke investeringsindsatsen inden for dansk kyst- og naturturisme, som er en afgørende forudsætning for, at nuværende vækstambitioner kan indfries til reelle vækstkurver.

Investeringsmodning et greb under vores overordnede indsats for destinationsudvikling og er derfor koblet tæt sammen med indsatsen Kapacitetsopbygning. Den fælles ambition på tværs af indsatserne defineres af vores Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2019-2021 og eksekveres blandt andet i arbejdet med Udviklingsplan for Vestkysten, Udviklingsplan for Sjælland og øerne samt øvrige strategisk-fysiske planer for Prioriterede destinationer.

Invest in Coastal Tourism in Denmark

Strandhotellet Blokhus

Vi arbejder for at fremme investeringer i markedsrelevant overnatningskapacitet for at skabe vækst og øget omsætning i kyst- og naturturismen i Danmark. 

Claus Hyttel Skrubbeltrang
Vil du vide mere?

Investment Manager

chs@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 60 81 07 07