Fanø

Vestkystens profilstrande

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Syv strande ved syv af de stærke feriesteder på Vestkysten danner rammen for et pilotprojekt om strategisk strandudvikling. Det første skridt i arbejdet er udgivelsen af et konceptkatalog, som skal inspirere og understøtte udviklingen af bynære strande på Vestkysten.

Som et led i eksekveringen af Udviklingsplan for Vestkysten har syv kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme arbejdet med, hvordan der kan skabes en bedre gæsteoplevelse på udvalgte strande ved de stærke feriesteder. Det første skridt i den retning er udgivelsen af et konceptkatalog for Vestkystens Profilstrande. 

Konceptkataloget skal inspirere og understøtte udviklingen af bynære strande på Vestkysten. Kataloget kommer blandt andet med anbefalinger til basisfaciliteter og koncepter samt cases til inspiration for strandudvikling.

Det skal fungere som inspiration til kommuner og andre interessenter til at udvikle bynære strande i en strategisk retning – og med hensyn til strandenes landskabelige- og naturmæssige værdier, de eksisterende planmæssige forudsætninger samt gæsternes behov. Målet er at øge gæsteoplevelsen og fremme kommercielle aktiviteter samt erhvervsudvikling og i sidste ende øge gæsternes forbrug – alt sammen også til gavn for lokalsamfundene. 

Kataloget tager udgangspunkt i syv udvalgte strande ved syv stærke feriesteder på Vestkysten. Med inspiration fra ind- og udland og med udgangspunkt i koncepter for tre strandtyper; havnebystranden, bystranden og natur- og eventstranden giver kataloget en række anbefalinger til strandudvikling, så barren løftes, og gæsterne oplever et højt serviceniveau på de udvalgte strande.

Derudover skaber kataloget overblik over, hvad der er muligt inden for gældende lovgivning, og hvor kommunerne med den nuværende lovgivning kan støde på forhindringer.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk