Surfing ved Hirtshals

Den fælles udviklingsplan for Vestkysten

6.10.2021
Foto: Flying October

En fælles ambition for turismen frem mod 2025.

Den fælles udviklingsplan for Vestkysten sætter retningen for den langsigtede udvikling af turismen på Vestkysten.

Siden den oprindelige Udviklingsplan for Vestkysten blev lanceret i 2018, har turismen langs Vestkysten udviklet sig, og kommuner, destinationsselskaber og erhvervsaktører har arbejdet målrettet på at realisere planens ambitioner.

Udviklingsplanen er derfor i september 2021 udkommet i en opdateret version. Opdateringen har været en anledning til at gøre status og foretage et tjek, så mål, ambitioner, indsatser og tiltag fortsat er relevante og aktuelle.

Den nye udviklingsplan tager hånd om udfordringerne i den grønne omstilling og afspejler parternes ønske om at gå foran i forhold til at realisere en bæredygtig turisme og at bruge turismen som løftestang til at skabe bedre lokalsamfund.

Læs udviklingsplanen i fuld længde eller i en kort version herunder:

Download det analytiske afsæt for Udviklingsplanen for Vestkysten her:

Maria Aaen
Vil du vide mere?

Projektchef

maa@kystognaturturisme.dk