Dansk Kyst- og Naturturisme
Hvide Sande

Den fælles udviklingsplan for Vestkysten

6/8/2018

En fælles ambition for turismen frem mod 2025.

Den fælles udviklingsplan for Vestkysten sætter retningen for den langsigtede udvikling af turismen på Vestkysten.

Den 8. juni 2018 blev resultaterne af et flerårigt turismesamarbejde langs den danske vestkyst offentliggjort, den samlende Udviklingsplan for Vestkysten. Læs her om indsatsen bag Udviklingsplan for Vestkysten.

Det var første gang, at kystkommuner langs den jyske Vestkyst og de tre jyske regioner udarbejdede en fælles udviklingsplan for turismen og dermed også første gang Vestkysten blev betragtet som et samlet produkt.

Formålet med udviklingsplanen er som et samlet grundlag at sætte retning for den langsigtede udvikling af turismen på Vestkysten og vise hvordan Vestkysten kan og skal udvikles fremover, så man kan skabe vækst i turismen uden at gå på kompromis med naturen. 

Læs udviklingsplanen i fuld længde eller i en kort version herunder:

Download også det analytiske afsæt for Udviklingsplanen for Vestkysten her:

Maria Aaen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent, sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme

maa@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 24 89 58 78