Vestkysten

Wayfinding på Vestkysten

Foto: Colin Seymour

Vestkystens Wayfinding er et fælles udviklingsprojekt, som er realiseret som et led i udmøntningen af Udviklingsplan for Vestkysten. Vestkystens Wayfinding-koncept skal tydeliggøre og styrke Vestkystens kvaliteter – både lokalt i Vestkystens stærke feriesteder og som samlet destination.

Ambitionerne med Vestkystens Wayfinding-koncept er flerfoldige. For det første skal det vise gæsterne vej og nudge til oplevelser på Vestkysten. Det skal give gæsterne et indtryk af Vestkysten som en sammenhængende destination og understøtte Vestkystens forskellige geografier og parter. Dernæst skal det materialisere Vestkyst-brandet fysisk på Vestkysten. Endeligt skal det løfte kvaliteten i skiltning og inventar.

Konceptet er udarbejdet af et rådgiverteam bestående af Le Bureau, STED – By og Landskab, Peter Svarre, The Central og Johanne Bugge i årene 2019-2021 og er støttet med midler fra Realdania, Dansk Kyst- og Naturturisme og Partnerskab for Vestkystturisme.

Konceptet er designbeskyttet og ejes af foreningen Partnerskab for Vestkystturisme.

I projektet er der udviklet en implementeringsmanual, som Vestkystens kommuner kan bruge i takt med at wayfinding-konceptet løbende bliver udrullet langs Vestkysten.

Ligeledes er der udarbejdet en pixi-bog, som giver et let, overskueligt og visuelt overblik over konceptet. Ved implementering af wayfinding-konceptet må pixi-bogen aldrig anvendes udelukkende, og det bør altid ske i dialog med den respektive kommune.

Emmely Urth Staghøj
Vil du vide mere?

Udviklingskonsulent

emu@kystognaturturisme.dk