Vestkysten

Wayfinding på Vestkysten

I forlængelse af 'Udviklingsplan for Vestkysten' og indsatsen 'En samlet destination' arbejdes med wayfinding langs kysten. Projektet har for mål at udvikle et visionært, nytænkende koncept og inspirere til nye oplevelser ved Vestkysten.