Surf-shack ved Lynæs Surfcenter

2,6 mio. kr. til udvikling og branding af bæredygtig outdoor-camping

3.7.2020
Foto: Lynæs Surfcenter - Thomas Mason

Med et samlet budget på knap 5,3 mio. kr. vil et nyt projekt understøtte en transformation af campingproduktet mod en bæredygtig, naturbåren overnatningsform af høj kvalitet. Derudover skal der udvikles et nyt brand og en ny kernefortælling for bæredygtig outdoor-camping.

Et nyt projekt målrettet campingerhvervet har netop fået Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses tilsagn om 2,6 mio. kr. Projektet med navnet ’CAMP NOW – Building sustainable outdoor camps and brands’ vil udvikle bæredygtig outdoor-overnatning af høj kvalitet. Derudover vil projektet eksekvere en brandingindsats, der skal skabe kendskab og opmærksomhed hos prioriterede målgrupper.

”CAMP NOW giver os mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med campingerhvervet – målet er at understøtte en transformation af både produkt og brand, så camping udvikles og opleves som det bæredygtige outdoor-tilbud, det har et åbenlyst potentiale til at blive. Det er en udvikling, som en del af campingerhvervet allerede har spottet og arbejder med. Med CAMP NOW får vi sammen med gode partnere mulighed for at gøre en markant og langsigtet indsats for campingerhvervet,” siger Mette Greisen Damsgaard, specialkonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Projektet har netop fået Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses tilsagn om ca. 2,6 mio. kr., og med et samlet budget på knap 5,3 mio. kr. kan projektet nu blive en realitet.

CAMP NOW bygger i høj grad på erfaringerne fra projektet FUTURE CAMP, der har fokus på at transformere en del af det eksisterende campingprodukt til at kunne tiltrække fremtidens målgrupper. Fokus er her på at udvikle stærke koncepter til nye målgrupper med afsæt i friluftsliv og luksus. 

”I FUTURE CAMP har vi arbejdet med at udvikle forskellige tiltag på konceptniveau, og vi har erfaret, at campingbranchen meget gerne vil have inspiration, sparring og konkrete oplæg, der kan igangsætte og understøtte transformationen. Vi kan dog også se, at der for en større gruppe af virksomhederne ikke blot er behov for mindre koncepter – men faktisk for en gennemgribende udvikling af hele pladsen,” fortæller Mette Greisen Damsgaard.

Camping skal rebrandes

Projektet udmøntes gennem en række fokuserede og virksomhedsnære udviklingsforløb og vil bestå af tre spor. Et af dem har overskriften ’Building a new brand’. Herunder skal relevante målgrupper og markeder identificeres og på baggrund af det, skal der udvikles en helt ny kernefortælling om bæredygtig outdoor-camping.

Til at understøtte den nye kernefortælling skal der produceres billeder, videoer og andet materiale (content). Dernæst gennemføres en markedsføringskampagne og presseindsats målrettet prioriterede målgrupper i Tyskland og Holland.

Sporet ’Building outdoor capacity’ handler om selve overnatningstilbuddet – her skal der arbejdes med pladsens indretning, et differentieret udbud af overnatningstilbud, servicefaciliteter, landskab mv. Fokus er på at udvikle bæredygtige og markedsrelevante løsninger.

Endeligt vil ’Building sustainable camps’ arbejde med at identificere og teste forskellige teknologiske løsninger, der kan understøtte transformationen, og som kan bidrage til, at gæsterne oplever campingpladserne som en bæredygtig overnatningsform.

På tværs af aktiviteterne udarbejdes ”State of the art”-CAMP, hvor der præsenteres en række anbefalinger samt konkrete oplæg til, hvordan en helstøbt transformation kan ske.

Fakta om CAMP NOW

  • Projektet har et samlet budget på 5.290.000 kr.
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter projektet med 2.645.000 kr. fra puljen for lokale og tværgående turismeprojekter
  • Partnerne i projektet er VisitDenmark, Camping Outdoor Danmark, DigitalLead, Energy Cluster Denmark, Destination Nordvestkysten, Destination Sønderjylland, VisitAarhus, Destination Fyn, VisitSydsjælland-Møn, Visit Lolland-Falster og Destination Bornholm
  • Projektet løber fra 1. august 2020 til 31. juli 2022
Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk