Cykling på Hærvejen

4x36 km2 cykeloplevelse under lup

14.10.2021
Foto: Kenneth Stjernegaard - VisitVejle

To parallelle projekter er sat i gang for at udvikle, teste og udrulle fremtidens rekreative netværk, der skal få flere ud i naturen. Her fortæller vi lidt om de første erfaringer draget i pilotprojektet FREM, og hvordan projektet hænger sammen med ’Bedre vilkår for cykelturismen’.

Det er tidlig morgen, og færgen fra Ystad har lagt til i havnen i Rønne. Forude venter en længere cykeltur: En minutiøs gennemkørsel af det sydbornholmske vejnet i et område på 36 km2. Hvor er der særlig smukt? Hvor er belægningen i orden/ikke i orden? Hvor bliver man lidt væk? Hvor er der interessante seværdigheder, udsigter eller bademuligheder? Hvor begynder cykelturen egentlig at blive småkedelig? Opgaven er at måle den rekreative værdi, så hver enkelt strækning bliver vurderet på en skala fra 1-9. Derefter bliver den indfarvet på et kort, og så har man et helt konkret udgangspunkt for at designe et attraktivt netværk til cyklister og vandrere og udpege knudepunkter i området.

Nem adgang til naturen

Manden på cyklen er projektleder Marco Berends fra Dansk Cykelturisme, som står i spidsen for pilotprojektet FREM – Fremtidens rekreative netværk. Det er koblet tæt sammen med Dansk Kyst- og Naturturismes projekt Bedre vilkår for cykelturismen. Det fælles mål for projekterne er at give borgere og turister nem adgang til vandre- og cykelture af høj kvalitet i hele Danmark, og en af opgaverne i FREM er at udarbejde metoder til at kortlægge og klassificere den eksisterende infrastruktur i Danmark. Mange naturskønne veje og stier kan sagtens aktiveres i det nye netværk. Tilgangen i FREM-projektet tager udgangspunkt i at komme ud i pilotområder for at se de rekreative strækninger og vurdere deres egnethed. For den dér landevej med tung og kontinuerlig lastbiltrafik – tør man overhovedet krydse den, hvis man har børn med på turen?

Inspirationen kommer bl.a. fra Belgien, hvor cyklister og vandrere i flere år har kunnet bevæge sig i knudepunktsnetværk. Men både landskabeligt og administrativt er der så mange forskelle mellem landene, at alt fra skiltedesign over formidlingsplatforme til organisering og drift af netværket skal gentænkes.

Skiltning i testområder

FREM-projektet har været i gang et lille års tid, og i samarbejde med kommuner og destinationer er der defineret testområder og sat skilte op i fire meget forskellige dele af landet: Sønder Omme, Vejle-området, Præstø-området og Sydbornholm. Alle områder er 36 km2, og designet på skiltene varierer, for pilottesten skal blandt andet afdække, hvad der er nemmest at afkode.

Marco Berends var med, da de kommunale driftsfolk satte skiltene op, og han fik masser af værdifuldt praktisk input. Arbejdet ude på vejene får også altid nogle forbipasserende cyklister til at stoppe op, og så kan man jo passende spørge dem, hvad de mener om de rekreative muligheder i lokalområdet.

Tæt kontakt med målgruppen

FREM har i det hele taget fokus på de mennesker, der i sidste ende skal bruge netværket: På alle tilgængelige platforme bliver testcyklister og andre interesserede løbende opfordret til at udfylde et spørgeskema og give feedback på cykeltur.net. De foreløbige svar viser, at mange ønsker sig flere gode cykelstier i naturområder, og at de har brug for mere og bedre vejvisning, både digitalt og i fysisk form.

Netværket skal inspirere borgerne til at gå på opdagelse i lokalområdet – også dem, der aldrig eller kun sjældent tager på tur, fx fordi de mangler tid og overskud eller har en funktionsnedsættelse. Alle skal motiveres til at komme ud og opleve naturen. Derudover er turister fra ind- og udland selvfølgelig en vigtig målgruppe.

Den nationale indsats

Dansk Kyst- og Naturturisme sidder med som projektpartner i FREM-projektet og lytter og ser begejstret til, hvordan de første pilotområder nu tager form og giver brugbar viden til den nationale skalering. Den grundige tilgang med brugerfokus er væsentlig for at kunne udvikle en metode til udpegning af strækninger og knudepunkter baseret på analyseredskaber og automatisering i samspil med kommunal planlægning. Et knudepunktsystem skal være fleksibelt og kunne tilpasses.

Men først og fremmest bidrager FREM-projektet med kritisk viden, så et fremtidigt knudepunktsnetværk bliver og forbliver af høj kvalitet med fokus på udvikling, drift og formidling på tværs af landets kommuner.

Mette Rohde Böwadt
Vil du vide mere?

Projektchef

mrb@kystognaturturisme.dk